صفحه ۵۵

را واداشت تا در پیام های خود تنها به نقش فقهی این بزرگوار اشاره نمایند و با نادیده گرفتن جایگاه رفیع سیاسی - اجتماعی اش در قلب و خاطره مردم ایران این ضایعه را تنها به آیات عظام و شاگردان و حوزه های علمیه تسلیت بگویند ! و "ملت همیشه در صحنه" که به بهانه های بسیار ناچیز و گاه برخلاف منافع ملی هزینه می‎شوند، را ساده لوحانه حذف نمایند و در عین حال در اقدامی بی سابقه وزارت ارشاد دولت کودتا برای روزنامه ها دستورالعمل سانسور و عدم انعکاس این واقعه مهم را صادر می‎کند و تیم های نظارت بر حسن اجرای این دستور وقیحانه در چاپخانه ها مستقر می‎شوند، غافل از اینکه: "انه لایذل من والیت و لا یعز من عادیت".

خدایش بیامرزد و راهش مستدام باد.

ناوبری کتاب