صفحه ۲۸۷

هفته ای به نام هفته وحدت در جمهوری اسلامی از طرف ایشان نه برای تشریفات ! بلکه نشانی از عمق دغدغه های آیت الله بود. حضور ایشان در دوران تبعید در شهر سقز موجب شده بود شناخت ایشان از اهل سنت منحصر و محدود به منابع و آثار مکتوب یا گزارش های شفاهی نباشد. تلاش ایشان برای نزدیک کردن دیدگاه های شیعه و سنی و در عین حال حفظ حقوق سنی مذهبان مسلمان از این رویکرد قابل تأمل است.

4 - همراهی آیت الله منتظری با حرکت عظیم و مردمی جنبش سبز نقطه عطف دیگری در مبارزات ملت ایران محسوب می‎شود. مرحوم آیت الله منتظری در شش ماه گذشته با تمام وجود و علیرغم کهولت سن از این جنبش و خواسته های دموکراتیک، مسالمت آمیز و فراگیر آن حمایت کرد. فتاوی بدیع ایشان درباره ولایت فقیه، امر به معروف و دیگر مواضع ایشان پشتوانه ای برای این جنبش محسوب می‎شد.

درگذشت این فقیه آراسته به معنویت، اخلاق،مردم داری و اخلاص برای مردم ایران ضایعه ای جبران ناپذیر است. بی گمان ملت حق شناس ایران با حضور سبز، میلیونی و یکپارچه خود در مراسم تدفین و ترحیم این فقیه ارزشمند، بار دیگر با آرمانهای سبز مرحوم آیت الله منتظری تجدید میثاق خواهد کرد.

ناوبری کتاب