صفحه ۲۸۴

میراث دار دینداری و آزادگی "احسان هوشمند"

آیت الله حسینعلی منتظری به عنوان یکی از شخصیت های دینی و سیاسی ایران معاصر روز گذشته دارفانی را وداع گفت. مرحوم آیت الله منتظری در سال 1301 از مادر زاده شد و در طی 87 سال زندگی همراه با فداکاری، رنج، زندان، حصر، بی مهری و تلاش خویش، اثرات ماندگاری در حوزه های مختلف دینی و فقهی، فرهنگی، ملی، سیاسی و انسانی بر جای گذاشت.

مرحوم آیت الله منتظری بخش زیادی از عمر خود را وقف مبارزه با استبداد نمود. از سال 1340 تا پیروزی انقلاب در سال 1357 بی وقفه در زندان یا تبعید بود. بخشی از دوران طولانی رنج زندان نیز همراه با فرزندش مرحوم محمد منتظری طی شد. پس از پیروزی انقلاب، در مجلس خبرگان به عنوان جانشین آیت الله خمینی برگزیده شد و پس از آیت الله طالقانی مدتی عهده دار امامت نماز جمعه تهران بود. مرحوم آیت الله منتظری به دلایلی از جمله مخالفت جدی با اعدام های بی رویه دهه شصت و نیز وضعیت زندان ها، استمرار جنگ و... مورد بی مهری قرار گرفت و فشارهای سختی را متحمل شد و در نهایت با استعفای ایشان از قائم مقامی رهبری زندگی ایشان وارد مرحله تازه ای شد. پس از فوت آیت الله خمینی، فشارها بر آیت الله منتظری تشدید شد. حصر خانگی، حملات نیروهای معلوم و نامعلوم به بیت ایشان، دستگیری اعضای خانواده و... از جمله این تضییقات و فشارها بود. هر چند

ناوبری کتاب