صفحه ۲۶۹

شعارهایی مثل "الله اکبر، بسیجی باغیرت خواهرشو نمی زد"، "نصر من الله و فتح قریب، ما اهل کوفه نیستیم پول بگیریم بایستیم"، "تجاوز توی زندان، اینم بود توی قرآن ؟"، "این ماه ماه خونه، یزید سرنگونه"، "یا حضرت معصومه، منتظری مظلومه"، "پیرو راه حسین، منتظری میرحسین"، "بسیجی واقعی، همت بود و باکری"، "مراجع مراجع، هیهات منا الذلة"، "عکس امام رو نیزه هاست، مرگ بر این حکومت عمروعاص"، "درود بر خمینی، مرگ بر دیکتاتور"، "اگر امام حالا بود، شک نکنید با ما بود"، "اگر امام زنده بود، تو حصر خانگی بود" و بسیاری شعارهای دیگر، دروغهایی که رسانه های دولتی به برخی مردم سنتی قم درباره ضد دین بودن سبزها گفته بودند را به خوبی آشکار می‎کرد. در کل هرچند برخی از دوستان و دشمنان گفتند که شعارها ساختارشکنانه بوده ولی من منظورشان را نمی فهمم. [ . . . ]

بگذریم...

به خیابان ساحلی که رسیدیم حدود ساعت دوازده بود. هنوز جمعیت نسبتا زیاد بود و با وجود خستگی فراوان انگار کسی هنوز قصد رفتن نداشت، کم کم به نظر می‎رسید که تذکرات نیروی انتظامی برای ترک محل بی نتیجه است. اینجا بود که گروه کوچکی به اصطلاح بسیجی به جمع ما پیوست و شروع کرد به اجرای نمایشهای تحریک آمیز همیشگی اش. عکسهای آیت الله خمینی و خامنه ای را به همراه داشتند. من که چند ساعتی از اخبار به دور مانده بودم یک لحظه فکر کردم شاید در این چند ساعت آیت الله خامنه ای هم تمام کرده که اینها عکسش را آورده اند در مراسم تشییع... وسط جمعیت در خیابان

ناوبری کتاب