صفحه ۲۴۵

گفتم اگر شهید مطهری بود "علی مطهری"

رحلت فقیه عالی قدر آیت الله حسینعلی منتظری ثلمه ای در اسلام وارد کرد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. آیت الله منتظری نزدیک ترین دوست و یار شهید آیت الله مطهری بود. این دو بزرگوار 11 سال در مدرسه فیضیه هم مباحثه بودند، هشت سال شاگرد مرحوم آیت الله بروجردی در فقه و اصول بوده و دو شاگرد برجسته آن مرجع تقلید به شمار می‎رفتند. هم چنین این دو یار دیرینه در کشف شخصیت امام خمینی و شناساندن آن عزیز به حوزه علمیه قم نقش اساسی داشتند. 12 سال در محضر آن حکیم فرزانه فلسفه الهی را تلمذ کردند و سپس با پایه ریزی درس اصول فقه امام خمینی مقدمات مرجعیت ایشان را فراهم کردند و دو شاگرد مبرز امام محسوب می‎شدند.

هر دو بزرگوار چند سالی در درس الهیات شفای ابن سینای مرحوم علامه طباطبایی شرکت داشتند و از اولین شاگردان آن مرحوم به شمار می‎رفتند، و باز هر دو بزرگوار تابستان ها به اصفهان می‎رفته و پای درس نهج البلاغه معلم اخلاق و عرفان، مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی می‎نشستند.

شیخ حسینعلی منتظری اصفهانی و شیخ مرتضی مطهری خراسانی آن چنان با هم یکی بودند که گاهی طلاب، منتظری را خراسانی و مطهری را اصفهانی صدا می‎کردند و به گفته آیت الله منتظری گاهی که نیاز مالی پیدا می‎کردیم دست در جیب یکدیگر می‎کردیم و بعدا به هم

ناوبری کتاب