صفحه ۲۴۴

صورت می‎گیرد؟ امروز چگونه معاون آقای مقتدایی که تا دیروز مقام قضایی در دادگستری قم داشت، درباره صلاحیت گزینشی طلاب نظر می‎دهد و آنان را به امریکایی و محمدی تقسیم می‎کند و خود محور تعرضات به مردم و مخالفت با عزاداران مرجع بزرگ تقلید می‎شود؟ چه رخ داده است که حجت الاسلام والمسلمین مسعودی خمینی، تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه را به مسجد اعظم (مسجد تحت مدیریتش) راه نمی دهند و از آن سو، نماینده مجلسی که روحانی است، برای خط دهی به حوزه در جمع طلبه هایی که هنوز محاسنشان در نیامده است، حضور می‎یابد؟ گویا حوزه قم می‎خواهد استثنای تاریخ تشیع باشد که برابر این مانورها سکوت کرده است ؟

از یک سو زعامت طلبه های درس خارج ندیده و از دیگر سو، سکوت بزرگان و علمای ارشد، قم را تضعیف می‎کند. در چند سال آتی می‎توان به جرأت گفت که اگر این دو روش همراه با یکدیگر تداوم یابند، چیزی جز چند ساختمان و چند کارمند برای حوزه علمیه قم باقی نخواهد ماند و نجف، یگانه حوزه دوران برای تشیع می‎شود.

ناوبری کتاب