صفحه ۲۴۲

آخرین روزهای قم ؟"فرید مدرسی"

امروز حوزه علمیه قم شگفت انگیزترین حوزه علمیه در طول تاریخ تشیع شده است. مدیران حوزه ای که به منویات مراجع گوش نمی دهند، ساز جدایی می‎سرایند و آنچنان پیش می‎روند، آن هنگام که مرجعی بزرگ رحلت می‎کند، نه تنها بیرقی سیاه بر بام مدارس آویخته نمی شود و مدارس تعطیل نمی شوند، بلکه نهادهای مدیریتی آن بر طبل ضدیت با آن مرجع می‎زنند و بدون هیچ ترس و هراس و خجالتی معاونت آموزشی حوزه علمیه قم به کمک اس ام اس های دولتی مخابرات، طلبه هایی که هنوز نمی توانند ضرب ضربا را تلفظ کنند و برخی از آنان هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، را گرد هم می‎آورد تا نه در دفاع از حوزه، نه در دفاع از تشیع، نه در پافشاری بر احکام شرعی، بلکه برای میتینگی سیاسی علیه مرجع تقلیدی که باور سیاسی اش با نگاه رسمی فاصله داشت، کفن بر تن کنند؛ کفنی که از پول بیت المال خریداری شده و در دسترس آنان قرار گرفته است.

آن روز که مراجع فریاد برآوردند که آن دولتمرد خلاف اسلام سخن می‎گوید، از تلاش مدیران حوزه در مسیر منویات مراجع خبری نبود؛ نه تنها کفن هایی خریداری نشد، بلکه آن رئیس عالی ترین رکن حوزه علمیه قم عنان از کف داد و تمرد از دفاع از رئیس دولت را خلاف دانست. مدیران حوزه که امروز در میتینگ سیاسی مخالفان مرجع تقلید فقید حضور یافتند، دیروز یا برابر سخنان مرجعیت ایستاده اند و ساز

ناوبری کتاب