صفحه ۲۳۵

غمخوار کرامت انسان "محمد مجتهد شبستری"

(من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه )
(قرآن، احزاب، آیه 23)

درگذشت مرجع عالیقدر دینی آیت الله منتظری غمی آمیخته با حسرت بر جان من نشاند. غم من از آن است که خود را شریک غم های طولانی او برای حفظ کرامت و شرافت انسان می‎یابم و حسرتم از آن است که مرد بزرگی را از دست داده ایم که مادر روزگار به ندرت چنان مردی می‎زاید.

آیت الله منتظری یک مرجع دینی نمونه و درخشان بود که دو شاخص بسیار ممتاز و برجسته داشت. او در سراسر عمر بابرکت خود غم کرامت و شرافت انسان ها را خورد و در هیچ مقطعی از زندگی اش از مبارزه و مخالفت با ظلم و استبداد و احیای حقوق انسانها باز نایستاد. شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کم نظیر در آراء فقهی سیاسی پیشین خود که سالهای طولانی برای آن سرمایه گذاری کرده بود تجدیدنظر کرد. او در آخرین کتاب خود "اسلام دین فطرت" نوشت: در عصر حاضر حکومت چیزی غیر از قرارداد عقلانی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیست. در خارج از این چهارچوب هیچ انسانی بر انسان های دیگر ولایت ندارد و هر انسان از آن نظر که انسان است حقوق بشریت دارد.

سیره آیت الله منتظری به دین و مرجعیت دینی اسلامی در عصر

ناوبری کتاب