صفحه ۲۳۳

گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آن ها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا عرض می‎کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم" (روح الله خمینی، صحیفه نور، ج 20، صص 451 - 452).

(2) رجوع شود به سایت آفتاب نیوز.

ناوبری کتاب