صفحه ۲۰۶

ولی امر شناور دانستن و این همان زنگ خطری است که آیت الله العظمی منتظری به صدا درآورد: ابتذال مرجعیت شیعه. وقتی فرد فاقد صلاحیت فقهی در حوزه صدور فتوا دخالت می‎کند ارتکاب چنین خطاهای فاحشی دور از انتظار نیست.

5 - قضاوت برخلاف اجماع فقیهان:

آیت الله خامنه ای اخیرا مدعی شده است "اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین ها و بینندگان میلیونی، "شرعا، عرفا و عقلا" حجت، مسموع و نافذ است؛ اما سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر، حجیت شرعی ندارد و مسموع نیست" (خطبه های نماز عید فطر، 29 شهریور 88).

در حالی که "فقیه متبحر و استاد برجسته" مرحوم آیت الله العظمی منتظری بر اساس ضوابط مسلم اجماعی فقهی چندین بار متذکر شد:"این گونه اقرارها و اعتراف گیری ها که متأسفانه سالهاست در جمهوری اسلامی رائج شده و در زندان های غیر قانونی و در شرایط کاملا غیرعادی و با فریب و تهدید زندانی و قطع نمودن رابطه او با واقعیت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته می‎شود، بکلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب می‎آید؛ و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود؛ که مباشران و متصدیان و آمران آنها باید محاکمه و تعزیر شوند، و از طرفی هیچ محکمه صالحی نباید و نمی تواند کسی را بر اساس این گونه اعترافات و مصاحبه ها محکوم به حکمی نماید. همه فقهای شیعه اقرار و اعتراف با زور و تهدید و در شرایط غیر عادی را

ناوبری کتاب