صفحه ۱۹۶

کرده و از هفت باید و نباید تعیین شده برای ائمه جماعات مساجد خبر داده است.

همه این مراسم لغو شد. عاشورا و حضور مردم عزادار حسینی را چه خواهند کرد؟

روز عاشورا روز هفتم آیت الله منتظری است. مرجعی که نماد آزادی، محبت، مودت، مظلومیت و دفاع از حقوق مردم بود. مرز باید و نبایدهای او رضای خدا و حفظ حقوق مردم بود. برای همین هم محبوب مردم شد. مهر او را خداوند در دل های همه مردم قرار داد. حتی آنانی که زمانی به او بد گفته یا به سخره گرفته بودند، در خلوت خود شرمسار او شدند. مرجع تقلیدی با پهنا و ژرفای دانشی بی نظیر، مستقیم بر صراط آزادی و حقوق مردم. مهربان مثل پدر؛ مگر می‎شود مهر چنین کسی را از قلب مردم زدود؟

صدا و سیما و سپاه و مأموران امنیتی و کیهان و فارس و همه اعوان و انصار پیدا و پنهان باتوم به دست و... همه خواهند رفت. سالها بعد، اهل اندیشه و نظر آیت الله منتظری را به عنوان یک معیار برای شناخت مسلمانی و انسانیت در روزگار ما در نظر خواهند گرفت. انسانی در مقیاس گاندی در هند و ماندلا در آفریقای جنوبی. انسانی که با شکیبایی و مظلومیت رنجها را تحمل کرد. جلوه ای از آن را علی مطهری روایت کرد و دلها را فرو ریخت و اشکها را جاری کرد. روایت می‎کند که پس از حصر به دیدنش رفتم. "اولین جمله ای که به من گفت، این بود: علی ! دیدی با من چه کردند؟" عمق رنجی که بر دوش کشید، در همین یک جمله خلاصه شد.

ناوبری کتاب