صفحه ۱۹۰

نمونه ای از آزادگانی که جز "خدا" از کسی ترس و هراسی ندارند و هیچ شریکی برای "او" قائل نیستند: (الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احدا الاالله) (احزاب، 39): "همان کسانی که پیام های خدا را ابلاغ می‎کنند و از او می‎ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند."

مصداق کسانی که از آزمون های سنگین و سخت و متعدد، صبور و سرفراز و پیروز سر برآورده است: (و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین و نبلوا اخبارکم) (محمد، 31): "و البته شما را می‎آزماییم تا مجاهدان و شکیبایان شما را بازشناسانیم، و گزارش های مربوط به شما را رسیدگی کنیم."

شاهدی از آنها که گفتند "ربنا الله" و "ثم استقاموا"؛ آنگاه (تتنزل علیهم الملائکة ان لاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون) (فصلت، 30): کسانی که گفتند: "پروردگار ما خداست"؛ "سپس ایستادگی کردند" و "فرشتگان بر آنان فرود می‎آیند" و می‎گویند: "هان، بیم مدارید و غمین نباشید، و به بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید."

مثالی از مؤمنانی که بر عهد و پیمان خویش با خدا ماندند: (من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه) (احزاب، 23): "از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند."

گواهی از مردمان مؤمنی که از کبر و خودپسندی و غرور و خودشیفتگی به دورند و: (یمشون علی الارض هونا) (فرقان، 63): "کسانی که بر روی زمین متواضعانه راه می‎روند."

نمونه ای عالی از کسانی که (من عذاب ربهم مشفقون) و (لاماناتهم و عهدهم راعون) و (بشهاداتهم قائمون) (معارج: 27 و 32 و 33): آنهایی که

ناوبری کتاب