صفحه ۱۹

پاره شدن عکس ایشان بر سر و سینه می‎زنند و در این حال خاندانش را مورد اهانت و یاران و دوستانش را مورد اتهام قرار می‎دهند متأسفانه پس از ایشان بر سرنوشت کشور و انقلاب حاکم شوند. یاد و نام و راه و خاطره آن مرد بزرگ و فرزند مجاهد و شهیدش محمد منتظری همواره در اذهان ایرانیان تا ابد باقی خواهد ماند و چون ستاره ای در تاریخ ایران خواهد درخشید.

مرگ این مجاهد نستوه و فقیه عالیقدر در آستانه عاشورای حسینی و مقارن با اعتلای جنبش سبز و مبارزه حق طلبانه مردم ایران بر علیه کجی و انحراف حاکمیت نظام جمهوری اسلامی از خط راستین امام و از اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب، چون زندگی اش مرگی با برکت و معنادار و همچون مرگ حاج آقا مصطفی خمینی از الطاف خفیه الهی و گامی بزرگ در جهت تحقق اهداف و آرمانهای آن آزادمرد فرزانه در نیل به آزادی و مردم سالاری دینی و نفی استبداد دینی است. روحش شاد و راهش مستدام باد.

ناوبری کتاب