صفحه ۱۸۹

آیت الله منتظری: مصداق مؤمن حقیقی "مرتضی کاظمیان"

"مرگ" سرانجام جان "فقیه عالیقدر" را از این دارفانی با خود برد. "آیت الله منتظری" یکی از برجسته ترین چهره های سیاسی تاریخ سیاسی معاصر ایران و یکی از آزاده ترین روحانیان تاریخ شیعه، ایرانیان علاقمند به خویش را تنها گذاشت و گذشت.

تلاش های سترگ آیت الله منتظری برای آزادی مردم ایران، و کوشش های کم مانند ایشان برای تحقق ارزش های اصیل دینی و تبلور اخلاق در ایران، در طول بیش از نیم قرن مبارزات سیاسی ایشان، وی را به چهره ای غیر قابل حذف و انکار در جامعه ایران مبدل ساخت.

حقیقت جویی و حق خواهی و بی اعتنایی به مقام و منصب و موقعیت های حکومتی، در کنار دفاع از حقوق ستم دیدگان و رنج کشیدگان و نیز پافشاری بر "اصول"، بی توجه به مخاطرات و تهدیدها و فشارها، "فقیه آزاده" را نه تنها در جمع علمای حوزه، که در میان کنشگران سیاسی ایران معاصر، کم مثال کرده است.

بی شک اگر از منظری درون دینی، قرار بر بازشماری ویژگی های ایمانی آن مرد موحد باشد، خصوصیات و صفاتی که آیت الله منتظری متبلور می‎سازد، احترام برانگیز و پرشمار است. اگر قرار بر توصیف آن "فقیه حقیقی دین" (غورکننده به عمق ارزش های دین) باشد، می‎توان به اجمال، و با استناد به آیات قرآن، آن زنده یاد مانا را چنین مورد اشاره قرار داد:

ناوبری کتاب