صفحه ۱۸۰

ظاهرا آیت الله منتظری نیز مانند قربانیان اعدام های گروهی ای که مخالفش بود، باید در انتظار روزی و روزگاری دیگر برای سوگواری همراه با آرامش و بی دغدغه باشد.

مجتهدی پر تجربه:

آیت الله منتظری از جمله روحانیون سرشناس دوران پس از انقلاب بهمن 57 بود که به گفته محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و پژوهشگر دینی در لبنان، حتی پیش از اعلام مرجعیت آیت الله خمینی و در سال های دهه 40 خورشیدی هم درجه اجتهادی داشت.

محمد جواد اکبرین می‎گوید: به گواهی آیت الله بروجردی، آیت الله منتظری مجتهد مسلم بودند. بعد البته در مباحث علمی مرحوم آیت الله خمینی هم ایشان شرکت کرد و از شاگردان برجسته ایشان بود. منتها مهم این است که ایشان مجتهد جدید نیست و نزدیک به نیم قرن است که ایشان مجتهد مسلم است.

آقای اکبرین اشاره می‎کند که بسیاری از مراجع تقلید کنونی و روحانیون بلندپایه، از شاگردان او بوده اند. آیت الله علی خامنه ای - رهبر جمهوری اسلامی ایران - نیز از مقلدان این مرجع تقلید بوده است. "ایشان هم مدتی پیش آیت الله منتظری شاگردی کردند. بعدها در دهه 60 وقتی مقولات جنجال برانگیزی مثل موسیقی و غیره مطرح شد، آیت الله خامنه ای برای اعلام اینکه باید مقوله موسیقی را آسان گرفت و این مقدار سخت گیری نکرد، در قم اشاره کردند که در این زمینه به فتوای آیت الله منتظری عمل می‎کنم. یعنی جاهایی ایشان نه تنها شاگرد آیت الله منتظری بلکه مقلدشان در زمینه های فقهی بودند."

ناوبری کتاب