صفحه ۱۷۹

آیت الله منتظری: تنی که رفت، اندیشه ای که ماند"بهروز کارونی"

آیت الله منتظری، فقیه منتقد حکومت ایران درگذشت.

در مورد جایگاه آیت الله منتظری در فقه شیعه کم گفته نشده است. با وجود نظرات مختلفی که عمدتا به نوع نگاه روحانیون باز می‎گردد، آقای منتظری از جمله مهم ترین مراجعی بود که حتی مخالفان نگرشش نیز با احترام از او یاد می‎کردند. هر چند این احترام سبب نشد که در سالیان پایانی زندگی خود و در حکومتی که برآمده از نظریات خودش بود با آرامش زندگی کند؛ سالیان سال حصر خانگی، حمله به بیت او و تهدید شدن از سوی گروه های تندروی مسلح گواه این مدعاست.

چنانچه به بیست سال پایانی زندگی همراه تهدید و حصر آیت الله منتظری، سالیان سال زندان و تهدید و حصر دوران پهلوی را هم اضافه کنیم، نام وی در میان کسانی قرار می‎گیرد که نه به خاطر تمایلات مذهبی یا دیدگاه غیر مذهبیشان که به عنوان مهم ترین فعالان اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران از آن ها یاد می‎شود.

اینک این روحانی منتقد درگذشته است. اما در تنها حکومت برآمده از انقلابی مذهبی در جهان، خاکسپاری و سوگواری یکی از مهم ترین مراجع دینی با آرامش برگزار نشد.

حمله به سوگواران و راه پیمایان و جلوگیری از مراسم سوگواری کسی که حتی حاکمان جمهوری اسلامی حضور خود در صحنه قدرت را مدیون او هستند، به تاریخ پر فراز و نشیب ایران زمین افزوده شد.

ناوبری کتاب