صفحه ۱۷۴

آیت اللهی که به اصلاحات دینی پیوست - به بهانه درگذشت پدر معنوی جنبش سبز"کاوه قریشی"

شاید عجیب باشد ولی من اسم آیت الله منتظری را حتی قبل از اسم آیت الله خمینی شنیده ام، اسم ایشان خیلی زودتر از دیگر رجال سیاسی ایران در خانه ما طنین انداخت. پدرم که یکی از روحانیون سرشناس سقز بود، اوایل انقلاب به دلیل سخنرانی سیاسی در مسجد یکی از روستاهای منطقه سقز، از سوی آیت الله خلخالی دستگیر، زندانی، و سپس به تبعید و بالاخره به اعدام محکوم شد؛ اما علیرغم تلاشهای خلخالی پدرم اعدام نشد. چرایی عدم اعدام پدر، در کودکی یکی از بزرگترین سئوالهای ذهن من و دیگر اعضای خانواده مان بود، تا پدرم روزی جریان زندان و اعدام خود را برایمان بازگو کرد. بلی، آنچه باورنکردنی است، پادرمیانی آیت الله منتظری در ابطال حکم اعدام 20 شخصیت سرشناس کردستان بود که پدرم یکی از آنها بود.

آیت الله منتظری روزگاری در شهر ما (سقز) تبعید بود. نسل اول انقلاب (من نه) خانه وی را در کوچه مابین پل هوایی و میدان شهناز، جنب حمام دارایی بخوبی به یاد دارند. دارایی ها از خانواده های سرشناس سقز بودند، به همین دلیل خانه آنها تا واپسین روزهای تبعید، مسکن اصلی آیت الله منتظری بود. تمام کسانی که از وی سخن می‎گویند، تمام آنهایی که روزی وی را در سقز دیده اند، از او به نیکی نام می‎برند.

ناوبری کتاب