صفحه ۱۷۲

که حتی مجرمان هم از حقوقی برخوردار هستند، که در عین تحمل کیفر و مجازات، اما باید حقوق آنها رعایت شود.

منتظری برخلاف تبلیغات سوئی که شده بود ساده اندیش نبود، بسیار زیرک و باهوش بود، با تجربه زیادی که داشت و به کمک حافظه کم نظیرش، بسیاری از مسایل را پیش بینی می‎کرد، پی آمدها را می‎دید، لذا وقتی انتقادی، یا نصیحتی می‎کرد، ناظر به فرجام کار بود، آنها که خوش نداشتند، آن را ساده لوحانه می‎پنداشتند، اما همه پیش بینی های ایشان در مسایل سیاسی و اجتماعی محقق شد. بسیاری از کسانی که در گذشته چنین می‎پنداشتند، امروز به اشتباه خود پی برده اند، و اعتراف می‎کنند که انصافا آقای منتظری خوب فهمیده بود، و خوب پیش بینی کرده بود !

منتظری...

از او هر چه بگویم کم گفته ام ! و به قول عرب ها: "منتظری، و ما ادریک ما المنتظری ؟!" آیندگان خواهند فهمید که او چه گوهر شب چراغی در دنیای ظلم و ظلمت زده ما بود ! روحش شاد و راهش پر رهرو باد. "عاش سعیدا مظلوما، و مات سعیدا مظلوما"

ناوبری کتاب