صفحه ۱۶۹

فرمودند: "من اصول رایج حوزه را قبول ندارم، این اصول وقت طلبه را خیلی ضایع می‎کند، این که بعضی می‎گویند برای ممارست طلبه خوب است ! این هم درست نیست، چون طلبه می‎تواند در مطالب درست درسی ممارست پیدا کند، ولی گفتن اصول مورد نظر ما هم سبب جنجال و مخالفت می‎شود، پس بهتر آنکه همین فقه را بگوییم"!

منتظری فقیهی که تازه به فقاهت رسیده باشد نبود، او در سن 27 سالگی، زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و با تأیید ایشان به درجه اجتهاد رسیده بود و بسیاری از بزرگان حوزه اجتهاد ایشان را تأیید کردند. او به اصرار علمای بلاد و مجتهدینی که خود در مظان مرجعیت بودند، رساله خود را منتشر کرد. او در 63 سال پیش کتاب "نهایة الاصول" را که تقریرات درس خارج مرحوم آیت الله بروجردی بود نوشت و 61 سال پیش "محاضرات فی الاصول" را که تقریرات خارج اصول مرحوم امام بود نوشت، که بر هر دوی این کتاب حاشیه ها و نظرات خود را آورده است. او در 62 سال پیش کتاب "البدر الزاهر فی صلوة الجمعة والمسافر" را نوشت که درسهای خارج فقه مرحوم آیت الله بروجردی است و در حاشیه آن هم نظرات خود را آورده است. او بیش از 45 سال درس خارج فقه گفت و شاگردان فاضل بسیاری تحویل حوزه های علمیه داد، که برخی از آنها از مراجع تقلید حال و در گذشته هستند. او استاد بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی است که وظیفه شاگردی را در حق استاد خود ادا نکردند و بلکه با کمال تأسف جفا هم کردند !

منتظری فقیهی نوآور و به روز بود، او همه تلاش خود را به کار

ناوبری کتاب