صفحه ۱۶۴

مرجع متواضع "محمد تقی فاضل میبدی"

آیت الله منتظری از شاگردان برجسته آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) بوده اند که سوابق علمی و مبارزاتی ایشان در دوران قبل از انقلاب بر همه روشن است. همچنین ایشان شاگردان بسیار برجسته و عالمی را در راه انقلاب و جمهوری اسلامی تربیت کردند؛ شاگردانی که همه در راستای خط امام (ره) و نظام جمهوری اسلامی حرکت می‎کنند.

پسر ایشان شهید محمد منتظری نیز از مبارزان برجسته بوده اند که همه به خوبی به ایشان و فداکاری هایشان در راه انقلاب به خوبی آشنایی دارند. از ویژگی های برجسته آیت الله منتظری این بود که نسبت به مسائل فقهی احاطه خاصی داشتند و به تاریخ و فقه اهمیت زیادی می‎دادند. آیت الله منتظری به آزادی اندیشه و آزادی بیان بسیار عقیده داشتند و یکی از مسائلی که همیشه آن را در درجه بالای اهمیت قرار می‎دادند و به آن می‎پرداختند مساله حقوق بشر بود که در این راستا نیز کتابی تحت عنوان رساله حقوق را تدوین کردند. ایشان به آزادی احزاب و روزنامه ها، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت های سیاسی اجتماعی بسیار معتقد بودند و همیشه بر این باور خود استوار بودند که همه باید در جامعه اظهارنظر کنند و جامعه نیز باید پذیرای موافقان و مخالفان خود باشد. در حوزه علمیه نیز ایشان به عنوان یک عالم، فقیه بزرگ و برجسته بسیار مورد قبول و اطمینان بودند. آیت الله منتظری در برخورد با دیگران و حتی منتقدان و مخالفان خود بسیار متواضعانه رفتار می‎کردند و هر کس با ایشان روبه رو می‎شد شیفته شخصیت،

ناوبری کتاب