صفحه ۱۶۳

همچنان مغفول ماند. اینکه یک مرجع تقلید سنتی علاوه بر نگرش ها و تلاش های سیاسی که خود حکایت مفصلی است، با چنین پیگیری بر اقتصاد تکیه کند و آن هم روش اقتصادی خاص داشته باشد، امری بی سابقه بود.

شاخصه دیگر ایشان نوع منتقد بودنش بود. در اکثر جوامع نیروها و شخصیت هایی که نظام حاکم آنها را به بازی نمی گیرد یا در قدرت سهیم نمی کند، به طور طبیعی موضع انتقادی گرفته و نقش اپوزیسیون را بازی می‎کنند. اما او نقش دیگری را به نمایش گذاشت. زمانی که شخصیت دوم انقلاب و نظام بود موضع انتقادی داشت و بر هیچ نارسایی چشم نمی پوشید. ثابت شد که می‎شود مبهوت و مجذوب قدرت نشد.

ناوبری کتاب