صفحه ۱۶

فرصت های بهتر بتوانم از شخصیت این مرد بزرگ بنویسم. هر وقت ایشان را در این سالها می‎دیدم با آن سن و سال از وبلاگم حرف می‎زدند و از آن یاد می‎کردند. مصیبت رحلت این مرجع بزرگ تقلید را به مقلدان و خانواده و به خصوص دوستان گرامی ام آقایان احمد و سعید، فرزندان ایشان و نیز دختران و سایر بستگانشان به سهم خودم تسلیت می‎گویم.

ناوبری کتاب