صفحه ۱۵۲

برکت مرگ "فرهمند علیپور"

لبنان در دنیا و قم در ایران. این دو "شهرهای ممنوعه" جمهوری اسلامی هستند که گرچه کهکشانی فاصله میان این دو نشسته اما جمهوری اسلامی سعی کرده تا سپهر افکار عمومی این دو را همواره به زیر خیمه خود درآورد. می‎خواهد اگر در ذهن مردمانشان، اینگونه نیست که در جویبارهای حکومت اسلامی تهران شهد و شکر جاریست لااقل آن را ریسمانی الهی و فرصتی بدانند که بی آن شهر در ضلالت فرو خواهد رفت.

اینگونه است که در جنوب لبنان به عنوان متمرکزترین و فعال ترین پایگاه شیعه نشین جهان پس از ایران، رسانه های وابسته به حزب الله در لبنان به عنوان قلب رسانه های آزاد جهان عرب همان عملکردی را داشتند که صدا و سیمای ایران در قبال خبر درگذشت آیت الله منتظری داشت.

در این سوی مرزها نیز گرچه رهبران مذهبی جنبش سبز همچون آیت الله منتظری و صانعی در قم نشسته بودند و پیشانی جنبش را مسح می‎کشیدند و به آیه ای از قرآن یا روایتی از ائمه، سلاح از دست حاکمان تهران می‎گرفتند، اما هرگز در طول شش ماه گذشته خیابانهای شهر قم هیچ اجتماع معترضی را به خود ندید، تا پایتخت سنتی و واقعی جمهوری اسلامی در سکوت باشد و اینگونه تبلیغ شود که قم همچنان وفادار و پشتیبان فرزندان به حکومت رسیده خود در تهران است.

ناوبری کتاب