صفحه ۱۴۰

با قلب مطمئن به سوی دوست ره سپرد ____ از تن عروج کرد و به دارالسلام رفت
آن شاهباز سدره نشین مقام قرب ____ چون ارجعی شنید به ملک سلام رفت
دنیای عشق و معرفت و همت و وفا ____ زان جاودانه گشت و به دارالمقام رفت
آن شاهد مجسم تقوی و علم و جهد ____ آن رایت فضیلت و فیض مدام رفت
مظلوم گشت و تن به قضا داد و صبر و حلم ____ همراه رنج خلق و بدان اهتمام رفت
یک عمر همچو شیر، به زندان و حصر بود ____ پر زد به عالم ملکوت و ز دام رفت
ایام انتظار منتظری چون به سر رسید ____ فزت و رب کعبه در دل و لب بی کلام رفت
صدها سلام باد به روح بلند او ____ کو در مقام دوست، رخ لعل فام رفت
دیدیم یار خلق چسان با حضور خلق ____ بر روی دست مردم صاحب مرام رفت
جان را فدای جان حسین عزیز کرد ____ شایسته محرمی که به ماه حرام رفت
جایش درون سینه آزادگان بود ____ یادش به خاطر همه پاکان مدام رفت
نامش به پایداری و آزادگی بماند
جاوید گشت و به مردانگی بماند
88101 - اصفهان

ناوبری کتاب