صفحه ۱۳۱

حمایت از اصلاح طلبان ایرانی. چنانکه می‎توان ادعا کرد در صورت نبود وی در عرصه سیاسی ایران، امکان داشت جریان اصلاحات به شرایط کنونی نرسد و توسط محافظه کاران سرکوب گردد. پس اگر سید احمد دچار مرگ نابهنگام نمی شد، به دلیل روابطی که با سران اصلاحات، به ویژه سید محمد خاتمی داشت، می‎توان نقشی پر رنگ و مثبت را در جریان اصلاحات برای وی متصور بود.

سید احمد خمینی در آستانه 49 سالگی دیده از جهان فرو بست تا او هم از کسانی باشد که با مرگش تأثیری عمیق در تاریخ ایران بگذارد. او همچنین به همراه خود انبانی از رازهای بیت امام خمینی را به سینه خاک برد تا همچنان بسیاری از ابهامات تاریخ انقلاب در پرده بماند.

مرگ چهارم: در تلاطم جنبش سبز

آخرین روزهای آذرماه 1388 شاهد درگذشت مردی بود که هرچند عمری 87 ساله داشت، اما مرگ او نیز نابهنگام لقب گرفت. آیت الله حسینعلی منتظری که تا یکی دو روز پیش از درگذشتش دیدارهای عمومی داشت، با خبر مرگ خود ایرانیان را بهت زده کرد.

آیت الله منتظری که در جریان روزهای پرفراز و نشیب جنبش سبز سال 88 پدر معنوی اصلاح طلبان ایران لقب گرفته بود (عنوانی که پیش از این گاه و بیگاه دکتر عبدالکریم سروش را نیز با آن می‎شناختند) سابقه سالها مبارزه با بی عدالتی را در کارنامه خود داشت. چه آن زمان که در رژیم شاه سالها تبعید و زندانی بود، چه پس از انقلاب که در اعتراض به برخی از اعمال نظام، بیست سال حصر و فشار را به جان خرید. او هنگامی به انتقاد از رهبر انقلاب ایران پرداخت که همگان می‎دانستند درافتادن با کاریزمای خمینی سرانجامی خوش ندارد. اما منتظری از این

ناوبری کتاب