صفحه ۱۲۷

مرگ های تاریخ ساز "روح الله شهسوار"

مرگ اول: نقطه عطفی در انقلاب اسلامی

علی مزینانی توانست در خرداد ماه 1356 با گذرنامه اش از ایران خارج شود. رژیم ایران که او را ممنوع الخروج کرده بود به اشتباه نام مستعار خانوادگی وی را در لیست سیاه قرار داده بود. اما نام شناسنامه ای دکتر علی شریعتی، علی مزینانی بود.

او زاده روستای مزینان از توابع شهر سربداران سبزوار بود. اما سه هفته پس از خروجش از ایران، در ساوت همپتون انگلیس به طور ناگهانی فوت کرد. مرگ نابهنگام وی برای هوادارانش پذیرفتنی نبود و موجب شد آنها او را معلم شهید بنامند.

دکتر علی شریعتی که به لطف فرزندی علامه محمد تقی شریعتی، با میراث تفکر اعتزالی و شیعی آشنا بود و همچنین در دوران تحصیلش در فرانسه تحت تأثیر مکتب انتقادی فرانکفورت و به ویژه هربرت مارکوزه قرار گرفته بود، توانست از آغاز تدریسش در دانشکده ادبیات مشهد و سپس سخنرانی های حسینیه ارشاد، دانشجویان و سپس تمامی مبارزان ضد رژیم شاه را تحت تأثیر قرار دهد. او توانست قرائتی مبارزانه و اجتماعی از اسلام شیعی در جامعه گسترش دهد. جلسه های سخنرانی وی در حسینیه ارشاد تبدیل به محل یارگیری نیروهای مبارز ضد رژیم شده بود. اما مرگ وی موجی از افسردگی در بین مبارزان را برانگیخت. زیرا آنها شریعتی را موتور تبلیغ مبارزه می‎پنداشتند. مبارزان باید به دنبال جانشینی برای وی می‎گشتند که بتواند خلا توان کاریزماتیک او را پر کند. این بود که آرام آرام نام روح الله خمینی دوباره

ناوبری کتاب