صفحه ۱۲۶

حوزه بود. در نتیجه اصلاحات انجام شده به وسیله ایشان در گرو ولایت فقیه و بعد تنزیهاتی که در باب این نظریه انجام دادند باید مورد توجه قرار گیرد و سرمشق بسیاری از طلاب باشد.

زرق و برق های دنیا، آیت الله منتظری را فریب نداد. جاذبه های دنیوی، ایشان را به سمت اتخاذ رفتارهای ناپسند سوق نداد، جاذبه های قدرت، ایشان را وسوسه نکرد بلکه آنچه برای ایشان مهم بود پایداری و پایبندی به اصولی بود که برایش مبارزه کرد. ایشان پایبندی به اصول را اصل می‎داند و حفظ نظام را وسیله ای برای حفظ این اصول می‎داند. در هر حال آیت الله منتظری و تشییع پیکر پاک ایشان نشان خواهد داد که تا چه حد، مردم از طریق مشارکت خود در مراسم تشییع، ایشان را شخصیتی بزرگ و قابل احترام می‎دانند.

ناوبری کتاب