صفحه ۱۱۵

مرجع دگراندیشان "سپهر سعادت"

بیت "آیت الله العظمی منتظری" مأمن بسیاری از هنرمندان، روحانیون و سیاستمدارانی بود که در یک کلام دگراندیش نامیده می‎شوند. حضور دگراندیشان در بیت آیت الله منتظری از آن پدیده های کم سابقه بود که نمونه آن را تنها در دوران مشروطه و در دوران مبارزات انقلابی دوران پهلوی دوم می‎توان سراغ گرفت.

دورانی که آن را دوران طلایی رابطه روحانیت و روشنفکران نامیده اند. دورانی که در اوج ستیز میان سنت و مدرنیته، گروهی از مراجع پناهگاه روشنفکران شدند و پلی میان نمایندگان تفکرات ناهمساز در جامعه را بنا کردند.

نامهربانی ها و بی مبالاتی ها این پل را بارها به آستانه ویرانی برد اما دوباره با دست هایی تلاشگر و نیت هایی پاک احیا شد تا این که امروز غم چهره ها و حزن صدای روشنفکران پس از شنیدن خبر درگذشت "آیت الله العظمی منتظری" نشان داد چقدر بنای دوستی نمایندگان صادق و پاک باز سنت و تجدد عزیز بوده است.

دگراندیشان بسیاری امروز در رثای از دست رفتن یکی از بزرگ ترین معماران بنای مشترک دین و دنیای نو گریستند. همان دستی که برای گشودن درهای فقه به روی دنیای مدرن کوشش کم نظیر کرد و دلهای بسیاری را به دست آورد. از دست رفتن این دست استوار حسرتی بزرگ را به دنبال خواهد آورد، پناهگاهی بس گرانقدر را خالی

ناوبری کتاب