صفحه ۱۰۷

جنبش اعتراضی که به رغم سرکوب ادامه یافته است، فرصت های مغتنمی هدیه می‎کند اما فقدان او در آینده بر همین مردم و بر بخش مذهبی جنبش اعتراضی تأثیری کاهنده خواهد داشت چرا که با مرگ آیت الله منتظری جنبش اعتراضی یکی از بانفوذترین، محبوب ترین و شجاع ترین چهره های مردمی خود را از دست می‎دهد هر چند درگذشت بزرگ ترین مرجع تقلید از نسل اول رهبران انقلاب اسلامی، راه ارتقاء را بر برخی مراجع تقلید اصلاح طلب جوان تر و رادیکال تر باز می‎کند.

برخورد مردم و نیروهای ضد شورش در روز دوشنبه در مسیر و جهت گیری جنبش اعتراضی در آینده نزدیک، و به ویژه در رخدادهای آئین های ماه محرم امسال، تأثیر بسیار خواهد داشت.

مراسم هفتمین روز درگذشت منتظری نیز با روزهای سوگواری دهه محرم همزمان است و بخشی از جنبش اعتراضی از ماه ها پیش خود را برای حضور گسترده در آئین های محرم امسال آماده کرده است.

تأثیر فقدان آیت الله منتظری بر جنبش اعتراضی:

فقدان آیت الله منتظری، که حتی آقای خامنه ای و تندروترین اصول گرایان نیز به مشروعیت مقام دینی او به عنوان اصلح ترین و اعلم ترین مرجع تقلید ایران باور داشته و هیچ نهاد سرکوبی در جمهوری اسلامی نمی توانست بدون تحمل هزینه بالا از حمایت پی گیر او از اعترضات مردمی جلوگیری کند، بر آینده بخش مذهبی جنبش اعتراضی تأثیری جدی خواهد داشت چرا که شجاعت فکری، صداقت نظری و عملی، آرمان گرایی پرشور، آمادگی ایثارگرانه نقد

ناوبری کتاب