صفحه ۱۰۶

تأثیر غیبت آیت الله العظمی منتظری بر جنبش اعتراضی ایرانیان "فرج سرکوهی"

نخستین واکنش خودانگیخته، خودجوش و درون زای بسیاری از مردم نسبت به درگذشت آیت الله منتظری در روز یکشنبه، آمادگی برای شرکت در مراسم خاکسپاری او در روز دوشنبه است و گزارش های خبری تا عصر یکشنبه از حرکت انبوه مردم به سوی شهر قم حکایت می‎کنند.

مردم معترض روز دوشنبه یکی از بانفوذترین، محبوب ترین و شجاع ترین چهره های دینی و سیاسی تاریخ معاصر ایران را تا آرامگاه او بدرقه خواهند کرد و با شعارها، و حتی با حضور خود در مراسم خاکسپاری، مخالفت خود را با [ . . . ] که دستور حصر خانگی و تعرض به منتظری را صادر و بیش از پنج سال او را در خانه او زندانی کرد، نشان خواهند داد.

دست کم از سال 67 به بعد، که آیت الله منتظری روی در روی آیت الله خمینی ایستاد و در انتقاد از سرکوب منتقدان و مخالفان و در اعتراض به کشتار زندانیان سیاسی از قدرت کناره گرفت، و [ . . . ] و در خانه خود زندانی شد، نمودار افزایش یابنده محبوبیت آیت الله منتظری در میان مردم به معنای نمودار کاهش یابنده مقبولیت مردمی آقایان [ . . . ] نیز بود.

روز خاکسپاری و مراسم هفتمین و چهلمین روز درگذشت آیت الله منتظری به مردمی که راه بیان اعتراض آن ها را از همه سو بسته اند و به

ناوبری کتاب