صفحه ۱۰۴

محرم در محرم "صدرا سبزینه"

درگذشت فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری در آستانه ماه محرم هرچند ضایعه ای بزرگ برای جنبش سبز و مقلدان آن بزرگمرد بود اما خدعه کودتاچیان را که با برافراشتن عکس پاره شده آیت الله خمینی در تدارک جدی سرکوب کامل جنبش سبز بودند به خودشان بازگرداند.

درگذشت فقیه آزاداندیش نیز همچون زندگی اش ضربه بزرگی به موقعیت هر چه بیشتر رو به افول اقتدارگرایانی بود که روز به روز بیش از گذشته در باتلاقی که در 22 خرداد برای خود ایجاد کردند فرو می‎روند.

سیل خروشان مردمی که برای تشییع پیکر فقیهی آمدند که [ . . . ] این رویداد بزرگ پاسخ به دولتی بود که تصور می‎کرد جنبش سبز برای بیان اعتراض و ابراز انزجار از حکومت کودتا [ . . . ] نیازمند اذن آنان است. مجوز آن راهپیمایی که موسوی و کروبی به دنبال آن بودند با اذن خداوند برگزار شد و نشان داد که علیرغم ضرب و شتمها، بازداشتها، حبسهای طویل المدت، اعدامها، کشتارها و تجاوزها ملت ایران همچنان سبزند و مترصد فرصت تا طومار کودتاچیان را درهم بپیچند.

روز تشییع پیکر فقیه عالیقدر محک خوبی برای کودتاچیان بود تا رویای سرکوب جنبش سبز و بازداشت و اعدام رهبران آن را با خود به گورستان تاریخ ببرند. برای کودتاچیان که بخاطر وحشت از عزاداریهای سیاسی ماه محرم در تدارک برنامه ریزی برای کنترل آن بودند درگذشت فقیه عالیقدر یک اتفاق غیرمنتظره بود. اتفاقاتی که از

ناوبری کتاب