صفحه ۱۰۱

بسیار ارزنده برای طلاب و دانشجویان ما باشد. بخش دوم زندگانی آیت الله منتظری به مجاهدات خستگی ناپذیر ایشان و مبارزات سرسختانه با رژیم پهلوی مربوط است. در این رابطه همزمان با شروع مبارزات علنی حضرت امام خمینی در سال 1342، این فقیه مجاهد نیز پا به پای امام (ره) به مبارزه علنی با رژیم پهلوی پرداخته که نتیجه آن چندین بار دستگیری و زندانی شدن وی است، که در سال 54 پس از دستگیری و محاکمه در دادگاه های فرمایشی رژیم شاه به 10 سال زندان محکوم شد، و در آستانه پیروزی انقلاب در پاییز سال 57 به همت مبارزات مردم ایران، از زندان آزاد شد. این بخش از زندگی ایشان نشانگر این است که چگونه یک فقیه شیعی به آنچه در اعتراض به ظلم و حمایت از مظلوم در درس های خود می‎گوید، در عمل تا کجا پایبند است. در زمانی که بسیاری از مدعیان امروزی، در گوشه امن به مباحث فرعی فقهی خود را مشغول کرده بودند، و رژیم سفاک پهلوی جوانان و دانشجویان این ملت را در زیر سخت ترین شکنجه های قرون وسطایی قرار داده بود، فقیه عالیقدر هم خود و هم فرزندش مرحوم شهید محمد منتظری شرایط سخت زندان های رژیم سفاک را به جان خریده و آن را به گوشه گیری و آسایش در خانه و پرداخت به مسائل فقهی فرعی ترجیح می‎دادند. بخش سوم زندگی آیت الله منتظری به شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی و اقبال عمومی حکومت جدید به مراتب علمی، فقهی و سیاسی ایشان است که از اواخر سال 1357 تا اواخر سال 1367 یک دهه کامل را شامل می‎شود.

در این مدت علاوه بر فعالیت علمی، به حل و فصل مشکلات

ناوبری کتاب