صفحه ۱۰۰

می‎کنند، و حضرت امام خمینی (قدس سره) نیز در حوزه ولایت فقیه و حکومت اسلامی در جلسات درس خارج خود و سایر موقعیت ها به این مباحث پرداختند که تحت همین عنوان به صورت کتاب به زبان فارسی چاپ هم شد. اما به طور گسترده و اختصاصا در حوزه حکومت و ولایت و حقوق عمومی، کتاب چهار جلدی آیت الله منتظری بزرگ ترین منبع علمی حوزه است.

سایر آثار علمی ایشان از قبیل "دراسات فی المکاسب المحرمة"، "کتاب الحدود" و "کتاب الخمس والانفال" به زبان عربی و امثال آنها نمایانگر تسلط ایشان در حوزه فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی است. در کنار کارهای فقهی مزبور، این فقیه به شرح مباحث اصول کافی، شرح خطبه های حضرت زهرا (سلام الله علیها) و تألیف رساله فارسی و بیان مسائل مورد نیاز کشور و جامعه علمی در حوزه پزشکی، نوجوانان، بانوان و امثال آن پرداخته که هر یک در حوزه خود بخشی از نیازهای جامعه را تأمین کرده و جوابگوی نیازهای جامعه فعلی ماست. در "اسلام دین فطرت" و نیز بسیاری از مسائلی که امروزه محل بحث و نظر است به زبان فارسی ساده به شرح و بسط مسائل فقهی به نحوی که قابل فهم عمومی باشد، پرداخته است.

مجموعه کارهای علمی ایشان که انصافا کاری سترگ و عظیم است، یکی از بزرگ ترین منابع علمی و فقهی کشور و از آثار جاویدان حوزه علمیه شیعه است و از این جهت آیت الله منتظری را می‎توان عالمی موفق و توانا نامید که به رغم شرایط مختلف و بعضا بسیار ناگوار، در جهاد علمی و فقهی لحظه ای از پا ننشسته است و می‎تواند الگویی

ناوبری کتاب