صفحه ۹۷

محمد منتظری مظلومانه زیست و مظلومانه ندای حق را لبیک گفت و تقدیر خداوندی چنین بود که در کنار او آرام گیرد. "هیهات منا الذلة" سرلوحه زندگیش و "فزت و رب الکعبه" آخرین پیامش بود. ایمان به حق و حقیقت چنان با روح و ضمیرش عجین گشته بود که در برابر همه قدرت های دروغین و تمامی مقامات و مناصب دنیوی شجاعانه ایستاد و تا آخرین لحظات زندگی سراسر افتخارش چون کوه استوار ماند.

بدون هیچگونه چشمداشتی مخلصانه اسلام و انقلاب را پاسداری نمود و در این راه سختی ها و ناملایمات بسیار و بی پایانی را مظلومانه و صبورانه تحمل نمود و گویی امروز نیز خانواده و دوستان و علاقه مندان آن عزیز وارث آن سختی ها و مصائب گشته اند.

اکنون همگی در غم از دست دادن آن یار آزادیخواهان و پناه مظلومان و ستمدیدگان، سوگوارانه به عزا نشسته ایم و وا اسفا که داغ سوگواری و عزاداری را نیز بر دلمان گذاشتند و ما را حتی از برگزاری مراسم بزرگداشت محروم نمودند و در این ایام یک بار دیگر ناباورانه تکرار تاریخ را نظاره گریم و گوشه ای از غم و رنج و اندوه و مصیبت خاندان اهل البیت (ع) را با تمام وجود احساس می‎کنیم.

امروز به پیروی از اخلاق کریمانه آن وجود سرشار از فضایل که هیچگاه حاضر نبودند بخاطر ایشان کوچکترین مشکل و ناراحتی برای انسانی بوجود آید و علی وار تمامی ناراحتی ها و سختی ها را به جان می‎خرید و در دل دریاگونه اش می‎انباشت، لذا خانواده و بیت ایشان همانطور که قبلا هم اعلام کرده ایم، بخاطر حوادث و مشکلات

ناوبری کتاب