صفحه ۹۲

پیام تسلیت بیش از صد تن از شاعران و نویسندگان ایرانی

"... و بی کسی سخت است"

خبر غیر منتظره بود و این روزها خیلی دشوارتر است تحمل از دست دادن کسانمان. صالحان با شهامتی که دریافتند برای رفتن آمده ایم. که دریافتند زندگی تنها فرصتی برای عشق ورزیدن است و عشق برترین هنر زندگی است.

خبر درگذشت "پدر حقوق بشر ایران" غیر منتظره بود و جامعه هنرمندان را نیز به سوگ نشاند.

"این وقت ها دستی که می‎خورد آرام پشت شانه آدم، یعنی صبور باش."

امضاکنندگان به ترتیب الفبایی:

شبنم آذر، مهناز آذرنیا، شمس آقاجانی، مریم آموسا، سوری احمدلو، پگاه احمدی، حسین اسماعیلی، ناتاشا امیری، علی ایرانلو، فرهاد بابایی، غلام بشیری، محسن بوالحسنی، سیمین بهبهانی، نسرین بهجتی، راضیه بهرامی، علیرضا بهنام، فتح الله بی نیاز، مانی پارسا، محمدرضا پارسایار، شهرنوش پارسی پور، روزبه پاشا، وحید پاک طینت، احمد پرهیزی، رؤیا تفتی، محمد تنگستانی، ناهید توسلی، مجید تیموری، سپیده جدیری، مهری جعفری، افشین جهاندیده، مهرداد جهانگیری، عباس چشامی، چوکا چکاد، زهرا حیدری، سعید حیدری، نسرین خسروی مقدم، سارا خلیلی، هادی خوانساری،

ناوبری کتاب