صفحه ۹۰

سرمشق خود قرار دهند.

جنبش مسلمانان مبارز درگذشت این مجاهد نستوه را به ملت بزرگ ایران و به همه آزاداندیشان و آزادیخواهان و تلاشگران عرصه حقوق و ارزش های انسانی تسلیت گفته و پیروی از اندیشه و مشی حق طلبانه ایشان را سرلوحه ادامه راه خود در عرصه تلاش برای آزادی ملت ایران قرار می‎دهد.

جنبش مسلمانان مبارز
29 آذر هشتاد و هشت

ناوبری کتاب