صفحه ۹

به نحوی مراتب تأثر خود را از فقدان مرجعی بزرگ که عمر خود را در راه علم و جهاد و اجتهاد و آزادی و احقاق حقوق مردم محروم و بی پناه سپری نموده بود، اظهار داشتند؛ انسان موحد و آزاده ای که به تمامی جلوه های پر فریب زندگی همچون پست و مقام و منصب شجاعانه "نه" گفت و در این مسیر همچون مولا و مقتدایش علی (علیه السلام) تهمتها و ناسزاها شنید و مدتهای مدید خانه نشین گشت و صبورانه تحمل نمود؛ و پس از رحلتش انتظار این بود که به پاس احترام به مقام فقاهت و مرجعیت، همگان بتوانند در مجالس ختم و سوگواری آن مرجع آزاده شرکت کنند، که متأسفانه سیاست های نابخردانه چیز دیگری را رقم زد و در شهرهای دیگر نیز اوضاع به همین منوال گذشت.

اینک با تشکر از تمامی بزرگوارانی که با ارسال پیام، این ضایعه عظیم را تسلیت گفته اند، جهت قدردانی و استحضار، پیامهای دریافت شده تا لحظه تدوین، تنظیم و تقریبا به صورت کامل منتشر می‎گردد. انتشار پیامها به منظور رعایت امانتداری بوده و الزاما به معنای مورد تأیید بودن تمامی محتوای آنها نمی باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
"دی ماه 1388»

ناوبری کتاب