صفحه ۸۹

پیام تسلیت جنبش مسلمانان مبارز

به نام خدا

حضرت آیت الله العظمی منتظری، آزادمردی از تبار انبیاء الهی و دلباختگان به انسانیت و آزادگی و اسطوره ایمان و صداقت و ایثار و پایداری، پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق آزادی و عدالت به دیدار حضرت دوست شتافت.

آزادمرد وارسته ای که همواره فریاد حق طلبی ستمدیدگان و محرومان بر زبانش جاری بود و با مبارزات حق طلبانه، چه پیش از پیروزی انقلاب که سال ها زندان و زجر و تبعید را در نظام ستمشاهی تحمل نمود و چه در بیست سال پایانی عمر خود که در محاصره و زیر فشار سنگین تهمت، افترا و آزار جسمی و روحی به سر برد، سرمشق جاودانه ای از ایمان و استقامت و بردباری و وفاداری به آزادی و عدالت فراراه ملت نهاد.

جنبش سبز و همه مردم ایران در از دست دادن پدر معنوی خود که همزمان با ایام عاشورای سرور شهیدان و آزادگان حسین بن علی رخ داده است، سوگوارند.

این ضایعه عظیم فرصتی است که در این روزهای پر خاطره ملت ایران میثاق خود را با اهداف انسانی و رهایی بخش حسین بن علی و فرزند راستین او "آیت الله منتظری" تجدید کنند و ایمان و شجاعت و صداقت و صمیمیت و مردم دوستی و ایستادگی و بردباری ایشان را

ناوبری کتاب