صفحه ۷۷

پیام تسلیت جناب آقای دکتر مصطفی معین

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت مرجع عالیقدر و آزاده، حضرت آیت الله العظمی منتظری را به خاندان محترم ایشان، علما و روشنفکران، دانشگاهیان و دانشجویان، محرومان و ستمدیدگان، عدالت طلبان و آزدیخواهان و آحاد ملت شریف ایران صمیمانه تسلیت می‎گویم.

آن بزرگ در این روزگار سخت مظهر و مصداق پاکی و پاکدامنی، بلنداندیشی و گشاده دلی و حق خواهی و حق گویی بود و با گفتار و کردار نیکو و نافذ خویش، به راستی الگویی ایده آل از مرجعیت و روحانیت شیعه در این دوران آفرید. آن فقیه آگاه به زمان سختی های بسیار کشید، اما تا آنجا که توانست گشایش در نظر و عمل فراهم کرد که میراث گرانقدر او در دفاع از حقوق بشر و حق منتقدان و مخالفان خود گواه آنست.

از خداوند بزرگ می‎خواهم که به همه ما توفیق بهره مندی از آن آموزه ها را عنایت و ایشان را با سرور آزادگان و سالار شهیدان در این ایام محشور فرماید.

دکتر مصطفی معین
1388930

ناوبری کتاب