صفحه ۷۶

او حتی در دورانی که سمت قائم مقامی رهبری را داشت، سمبل تواضع و فروتنی بود، نه سمبل کبر و غرور و گردن فرازی و اگر در موردی از ناحیه او اشتباهی صورت گرفته بود عذرخواهی می‎کرد که خود شاهد آن بودم.

منتظری را در یک کلام می‎توان چنین خلاصه کرد: "او انسان طراز مکتب توحید بود"، انسانی که مولانا آن را چنین توصیف می‎کند:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
دوشنبه سی ام آذرماه 1388
طاهر احمدزاده

ناوبری کتاب