صفحه ۷۳

پیام تسلیت خانواده مرحوم دکتر علی شریعتی

"اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه"

درگذشت عالم مردمی آیت الله حسینعلی منتظری، از برجسته ترین فقهای جهان اسلام و تشیع، هم رزم طالقانی بزرگ و از پی او، بیدارترین وجدان نظام برخاسته از انقلاب مردم ایران، در این روزهای سوگ خون و سور پیام، موجی از اندوه همگانی، بویژه در دل مبارزان راه آزادی و کرامت انسان برانگیخت. ارجمندترین درس مکتب منتظری فداکردن موقعیت برای استظهار آنچه حقیقت می‎دانست بود.

زمان فرخنده ارزیابی میراث اخلاقی و انسانی و تاریخی آیت الله منتظری، فراسوی آراء و اظهارات و اقدامات آن بزرگوار در مقاطع گوناگون تاریخ انقلاب، هنوز فرا نرسیده است. تاریخ آینده ما، اما، بی تردید سخنان و درس های آموزنده و انسانساز ارجمندی، برای گفتن خواهد داشت. و با این امید و انتظار.

خانواده شریعتی، در این لحظه حساس در سرنوشت میهن، بر خود واجب می‎داند تا از این طریق مراتب همدردی و قدردانی عمیق خویش را خطاب به فرزندان و دوستداران آن چهره صادق و صمیمی و سنت او، ابراز دارند. با درود و بدرود، ستایش و نیایش برای آسایش و آمرزش آن روح پر فتوح .

خانواده شریعتی

ناوبری کتاب