صفحه ۷۱

عرض کرده و از خداوند کریم برای ایشان علو درجات و حشر با اولیاء معصومشان و برای بازماندگان و دوستان توفیق ادامه راهش و صبر و اجر مسألت می‎نمایم.

والسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعت حیا.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

88103 - محمد علی مقدس

ناوبری کتاب