صفحه ۶۳

دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب
و از این دو درگذری کل من علیها فان

"ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رئوف رحیم."

عبدالکریم سروش
اول دی ماه 1388

ناوبری کتاب