صفحه ۶۱

پیام تسلیت جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش

غیرت حق بود و با حق چاره نیست
کو دلی کز حکم حق صد پاره نیست ؟

رحلت غم انگیز مرجع بزرگوار حضرت آیت الله منتظری، دلیرترین فقیه استبداد ستیز دوران، کام ها را تلخ و چشم ها را گریان کرد. درود و رحمت رضوان حق بر او باد که خود آیت رحمت حق بود و در راه احقاق حقوق بندگان خدا دمی نیاسود.

به آن چه می‎گفت و می‎آموخت حقیقتا باور داشت و از آن چه داشت و می‎توانست داشته باشد کریمانه و دلیرانه گذشت و حق عدل و احسان را به جا آورد و اینک با نیک نامی و آبرومندی به دیدار پروردگاری شتافته است که دوستدار محسنان است. "ان الله یحب المحسنین".

جام می‎و خون دل هر یک به کسی دادند
در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

نصیب او در دایره قسمت، خون دل بود و چون پیشوای پارسایان علی علیه السلام عمری را در اندوه و ناکامی به سر برد و از طعن و تهمت و دشنام و ناجوانمردی دشمنان نصیبی وافر یافت. با این همه هیچ گاه چون عیسا مسیح به درگاه خدا ننالید که "چرا رهایم کرده ای"، بل چون سالار شهیدان حسین (علیه السلام) گفت: رضا برضاک، تسلیما لامرک .

حق بلکه تکلیف او بود که چون یک فقیه مجتهد با پاره ای از

ناوبری کتاب