صفحه ۴۱

راست گویی و آزادیخواهی و عدالت طلبی ایشان را بیش از پیش برجسته کرده و در معرض داوری افکار همگانی قرار داد.

ساده زیستی و شجاعت، عنصر ذاتی این فقیه برجسته و مبارز با استبداد و خودکامگی بوده و زندان ها و تبعیدهای پیش از انقلاب و تنگناها و دشواری های پس از انقلاب هزینه این آزادیخواهی و استقلال طلبی بوده است.

حضرت آیت الله العظمی منتظری بازنگری در مبانی نظری و فقهی خود را به ویژه در موضوع حکومت به گونه ای آشکار بیان کرده و با تأکید بر مشروعیت نظر جمهور مردم در تشکیل حکومت، راه های جدیدی را در برابر صاحب نظران دینی گشوده اند.

فقدان فقیه عالیقدر خسارت بزرگی برای اسلام، حوزه های دینی، و همه آزادیخواهان است.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی این ضایعه بزرگ و غیر قابل جبران را به ملت بزرگ ایران و مراجع بزرگوار و همه آزادیخواهان جهان تسلیت گفته و همراه با ملت بزرگوار ایران به سوگ می‎نشیند.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
29 آذر 1388

ناوبری کتاب