صفحه ۳۴

تألیفات ارزشمند آن بزرگوار به ویژه در تبیین نظام جمهوری اسلامی سرمایه گرانسنگی برای حوزه های علمیه است، جزاه الله عن الاسلام والمسلمین خیر الجزاء.

مجمع روحانیون مبارز با اندوه فراوان این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت بقیة الله ارواحناه فدا و حوزه های علمیه به ویژه مراجع بزرگ تقلید و به ملت شریف ایران به خصوص مقلدان آن مرجع بزرگ و نیز به خاندان و بیت محترم ایشان به ویژه حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد منتظری تسلیت می‎گوید و برای آن فقید سعید علو درجات در جوار اولیاء دین از خداوند متعال مسألت دارد.

مجمع روحانیون مبارز
29 آذر 1388

ناوبری کتاب