صفحه ۹۹۵

انجام اعتصاب غذا توسط دانشجویان منحرف ایرانى وابسته به گروه مسلمانان منفصل از کنفدراسیون در هوستون ـ ایالات متحده آمریکا

تاریخ: 19736 سیر مبارزات امام خمینى در آئینه اسناد، ج 12، ص179.

روز 10736 حدود 30 نفر از دانشجویان منحرف ایرانى وابسته به گروه مسلمانان منفصل از کنفدراسیون مقیم هوستون ایالت تگزاس به عنوان پشتیبانى از دانشجویان منحرف ایرانى که در پاریس اعتصاب غذا نموده‌اند، در یکى از کلیسا‌‌هاى شهر هوستون به یک اعتصاب غذا به مدت 5 روز مبادرت ورزیده‌اند.

منحرفین مذکور خواسته‌‌‌هاى خود را به شرح زیر عنوان و اعلام نموده‌اند که پس از پایان اعتصاب غذا از ساعت 1100 روز 15736 تظاهراتى برگزار خواهند کرد.

آیت‌الله خمینى از تبعید خارج شود.

آیت‌الله طالقانى و آیت‌الله منتظرى را آزاد کنید.

سید مهدی‌ ‌هاشمی، مهندس عزت‌الله سحابى و مهندس لطف‌الله میثمى را آزاد کنید. ارزیابى خبر: خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده: مراتب به نخست‌وزیرى و وزارتخانه‌‌‌هاى اطلاعات و جهانگردی، امور خارجه و علوم و آموزش عالى منعکس گردیده است. دایره یک آقاى کریمى 19736 بررسى شد. 19736 (س ش375)

ناوبری کتاب