صفحه ۹۹۴

در همین روزها دانشجویان دانشکده علم و صنعت نیز تظاهراتى بر پا نموده و براى دفاع از حقوق زندانیان سیاسى از رفتن به کلاس خوددارى می‌نمایند.

روحانیون مبارز ایران
10/ اکتبر/1977
(س ش374) دکتر پیمان آیت الله ربانى املشی آیت الله قدوسی داریوش فروهر

ناوبری کتاب