صفحه ۹۹۲

قزوینى و مجاهدینى چون مهندس سید کاظم ذوالانوارى و مصطفى جوان خوشدل و صدها انسان‌‌هاى بی‌نظیر و یا کم نظیر چون مرحوم دکتر على شریعتى در زیر شکنجه و یا با نقشه‌‌‌هاى خائنانه شهید کرده است. این بیدار باش و اعلام خطر یگانه رهبر بزرگ مجاهد، امام خمینى را بشنوید که اگر عمل کردید به نداى امام حسین(ع) پاسخ مثبت داده‌اید که فرمود "هل من ناصر ینصرنى و هل من معین یعیننی" که "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا". گوارا باد شما را این پیروى و ار پاسخ ندادید طبق فرموده امام علیه السلام، لعنت خداوند بر عالمان بی‌عمل باد و در انتظار پاداش خود که سکوت در مقابل دستگاه ظلم است باشید. خداوند شما را در لحظه به لحظه براى نابود کردن ریشه همه بدبختیها، نه شاخ و برگش، یارى فرماید.

به امید برقرارى حکومت اسلامى
نابود باد حکومت دیکتاتورى شاه خائن به دست خمینى
حوزة علمیة قم
(س ش373)

ناوبری کتاب