صفحه ۹۸۳

تلگراف از آمریکا
گوینده: تیمسار ریاضی به تاریخ سوم اکتبر

قم آیت‌الله حائری، در این ایامى که روحانیون مبارز ایران به خاطر اعتراض به شرایط ضد اسلامى را اختناق حاکم بر ملت مسلمان و پایان بخشیدن به تبعید غیر قانونى آیت‌الله العظمى خمینى و آزادى مجاهدین راستین آیت‌الله سید محمود طالقانی، آیت‌الله منتظری، آقاى سید مهدی‌‌هاشمی، آقاى مهندس عزت الله سحابی، مهندس لطف الله میثمى در پاریس به اعتصاب غذا نشسته‌اند. ضمن اعلام پشتیبانى از خواسته‌هاى به حق ایشان از شما درخواست می‌کنیم که تمام کوشش‌هاى خود را در جهت به ثمر رسانیدن خواسته‌هاى آنان به کار ببندید.

انجمن اسلامى دانشجویان در آمریکا و کانادا و حوزه‌هاى شمالى کالیفرنیا

محترماً به استحضار می‌رساند: تیمسار ریاضى تقاضا داشته اوامر ‌عالى را در مورد مخابره و یا عدم آن به قم امر به ابلاغ فرمایند. مخابره نگردد. 12736 اوامر به تیمسار ریاضى ابلاغ گردند. 90920 بایگانى شود.

ناوبری کتاب